فروشگاه فرش امید

فرش ماشینی بیضی 700 شانه طرح ریز ماهی سلطان گردویی قالی کشمیر
فرش ماشینی بیضی 700 شانه طرح ریز ماهی سلطان گردویی قالی کشمیر
بیضی 1x1/5
975,000 تومان
پادری نیم دایره قاصدک شکلاتی زرباف
پادری نیم دایره قاصدک شکلاتی زرباف
پادری (50x80)
348,000 306,000 تومان
یک جفت پشتی ابری 50 در 100 طرح ارغوان شکلاتی 1500 شانه خاطره کویر
یک جفت پشتی ابری 50 در 100 طرح ارغوان شکلاتی 1500 شانه خاطره کویر
پشتی 50در100
1,050,000 تومان
یک جفت پشتی ابری 50 در 100 طرح مستانه شکلاتی 1500 شانه خاطره کویر
یک جفت پشتی ابری 50 در 100 طرح مستانه شکلاتی 1500 شانه خاطره کویر
پشتی 50در100
1,050,000 تومان
یک جفت پشتی ابری 50 در 100 طرح ماهرو شکلاتی 1500 شانه خاطره کویر
یک جفت پشتی ابری 50 در 100 طرح ماهرو شکلاتی 1500 شانه خاطره کویر
پشتی 50در100
1,050,000 تومان
یک جفت پشتی ابری 50 در 100 طرح افشان شکلاتی 1500 شانه خاطره کویر
یک جفت پشتی ابری 50 در 100 طرح افشان شکلاتی 1500 شانه خاطره کویر
پشتی 50در100
1,050,000 تومان
فرش وینتیج طرح ورساچه کد 1684۷ نسکافه ای مشکی فرش برنتین
فرش وینتیج طرح ورساچه کد 1684۷ نسکافه ای مشکی فرش برنتین
۹ متری (2/5X3/5)
6,475,000 تومان
6 متری (2x3)
4,200,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,380,000 تومان
قالیچه (1/2x1/7)
1,470,000 تومان
سرویس لحاف روتختی 6 تکه دو نفره اولدوز طرح لویی ویتون کد 20128
سرویس لحاف روتختی 6 تکه دو نفره اولدوز طرح لویی ویتون کد 20128
ست دو نفره
1,400,000 1,200,000 تومان
یک تخته ۶ متری فرش ماشینی 700 شانه 8 رنگ طرح 742 مهبد گردویی آرشام
یک تخته ۶ متری فرش ماشینی 700 شانه 8 رنگ طرح 742 مهبد گردویی آرشام
6 متری (2x3)
3,840,000 3,648,000 تومان
یک تخته 9 متری فرش ماشینی 1200 شانه 10 رنگ کد 424 نسکافه ای فرش آریایی کاشان
یک تخته 9 متری فرش ماشینی 1200 شانه 10 رنگ کد 424 نسکافه ای فرش آریایی کاشان
۹ متری (2/5X3/5)
7,585,000 7,054,050 تومان
یک تخته 12 متری فرش ماشینی 1000 شانه 10 رنگ کد 304 نسکافه ای فرش آریایی کاشان
یک تخته 12 متری فرش ماشینی 1000 شانه 10 رنگ کد 304 نسکافه ای فرش آریایی کاشان
12 متری (3x4)
9,000,000 8,280,000 تومان
فرش 700 شانه کلکسیون آنتیک طرح 100627 قهوه ای کلاریس محتشم
فرش 700 شانه کلکسیون آنتیک طرح 100627 قهوه ای کلاریس محتشم
۹ متری (2/5X3/5)
5,087,500 تومان
6 متری (2x3)
3,300,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
1,870,000 تومان
قالیچه (1x1/5)
825,000 تومان
فرش وینتیج کد 24632 قهوه ای مشکی فرش برنتین
فرش وینتیج کد 24632 قهوه ای مشکی فرش برنتین
۹ متری (2/5X3/5)
6,475,000 تومان
6 متری (2x3)
4,200,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
2,380,000 تومان
قالیچه (1/2x1/7)
1,470,000 تومان
یک تخته 9 متری فرش ماشینی 700 شانه 8 رنگ عتیق گردویی فرش سورنا
یک تخته 9 متری فرش ماشینی 700 شانه 8 رنگ عتیق گردویی فرش سورنا
۹ متری (2/5X3/5)
6,012,500 5,411,250 تومان
پادری نیم دایره گلپر شکلاتی زرباف
پادری نیم دایره گلپر شکلاتی زرباف
پادری (50x80)
348,000 306,000 تومان
پادری مستطیل غنچه شکلاتی زرباف
پادری مستطیل غنچه شکلاتی زرباف
پادری (50x80)
348,000 306,000 تومان
whatsapp
phon-call