فروشگاه فرش امید

فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ برجسته 11202 گردویی آرشام
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ برجسته 11202 گردویی آرشام
12 متری (3x4)
10,860,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,371,250 تومان
6 متری (2x3)
5,430,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,077,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ برجسته 21002 شکلاتی آرشام
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ برجسته 21002 شکلاتی آرشام
12 متری (3x4)
10,860,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,371,250 تومان
6 متری (2x3)
5,430,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,077,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ برجسته 11101  گردویی آرشام
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ برجسته 11101 گردویی آرشام
12 متری (3x4)
10,860,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,371,250 تومان
6 متری (2x3)
5,430,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,077,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ برجسته 11901 گردویی آرشام
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ برجسته 11901 گردویی آرشام
12 متری (3x4)
10,860,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,371,250 تومان
6 متری (2x3)
5,430,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,077,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ برجسته 11321 گردویی آرشام
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ برجسته 11321 گردویی آرشام
12 متری (3x4)
10,860,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,371,250 تومان
6 متری (2x3)
5,430,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,077,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ برجسته 23302 شکلاتی آرشام
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ برجسته 23302 شکلاتی آرشام
12 متری (3x4)
10,860,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,371,250 تومان
6 متری (2x3)
5,430,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,077,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ برجسته 11311 گردویی آرشام
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ برجسته 11311 گردویی آرشام
12 متری (3x4)
10,860,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,371,250 تومان
6 متری (2x3)
5,430,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,077,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ برجسته 11302 گردویی آرشام
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ برجسته 11302 گردویی آرشام
12 متری (3x4)
10,860,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,371,250 تومان
6 متری (2x3)
5,430,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,077,000 تومان
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ برجسته 10102 نسکافه ای آرشام
فرش ماشینی 1200 شانه 8 رنگ برجسته 10102 نسکافه ای آرشام
12 متری (3x4)
10,860,000 تومان
۹ متری (2/5X3/5)
8,371,250 تومان
6 متری (2x3)
5,430,000 تومان
4 متری (1/5x2/25)
3,077,000 تومان
سرویس لحاف روتختی 6 تکه یک نفره اولدوز طرح برج ایفل و بیگ بن شکلاتی  کد 10187
سرویس لحاف روتختی 6 تکه یک نفره اولدوز طرح برج ایفل و بیگ بن شکلاتی کد 10187
ست تک نفره
980,000 تومان
پادری دایره قطر ۱ متر رز مینیاتوری قهوه ای شکلاتی زرباف
پادری دایره قطر ۱ متر رز مینیاتوری قهوه ای شکلاتی زرباف
دایره ۱x۱
1,050,000 تومان
فرش ماشینی بیضی 700 شانه طرح ریز ماهی سلطان گردویی قالی کشمیر
فرش ماشینی بیضی 700 شانه طرح ریز ماهی سلطان گردویی قالی کشمیر
بیضی 1x1/5
1,140,000 تومان
پادری نیم دایره قاصدک شکلاتی زرباف
پادری نیم دایره قاصدک شکلاتی زرباف
پادری (50x80)
420,000 تومان
یک جفت پشتی ابری 50 در 100 طرح ارغوان شکلاتی 1500 شانه خاطره کویر
یک جفت پشتی ابری 50 در 100 طرح ارغوان شکلاتی 1500 شانه خاطره کویر
پشتی 50در100
1,200,000 تومان
یک جفت پشتی ابری 50 در 100 طرح مستانه شکلاتی 1500 شانه خاطره کویر
یک جفت پشتی ابری 50 در 100 طرح مستانه شکلاتی 1500 شانه خاطره کویر
پشتی 50در100
1,200,000 تومان
یک جفت پشتی ابری 50 در 100 طرح ماهرو شکلاتی 1500 شانه خاطره کویر
یک جفت پشتی ابری 50 در 100 طرح ماهرو شکلاتی 1500 شانه خاطره کویر
پشتی 50در100
1,200,000 تومان
whatsapp
phon-call