آموزش نصب پرده پانچی

چنانچه یکی از پرده های پانچی ما را انتخاب کرده اید و در رابطه با نحوه نصب آن اطلاعات کمی دارید حتماً این مطالب را به دقت مطالعه کنید.

 

پرده های پنلی و پانچی می بایست از میل پرده های لوله ای ( گرد ) آویزان شوند و لوله از میان پانچ ها عبور نماید.

 

 

موقعیت پرده بر روی پنجره:

 


قبل از هر اقدامی می بایست ابتدا یکی از روش های نصب متداول را با توجه به پنجره خود انتخاب نمایید :

 

پرده از نزدیکی سقف آویزان شود و تا زمین ادامه یابد. (عکس شماره 1)

پرده فقط دور پنجره را بپوشاند. (عکس شماره 2)

پرده در داخل جداره پنجره قرار گیرد (عکس شماره 3) 

 

 

 

 

 

توصیه می شود پرده را مطابق عکس شماره 1 از نزدیکی سقف آویزان نمایید تا اتاق بزرگتر و زیباتر به نظر برسد.


 

 

 

عرض میل پرده:

 

(C) عرض میل پرده = (A) عرض پنجره + ( 2B )

(B) = حدود 10 سانتی متر

نصب میل پرده:

برای نصب میل پرده می بایست ابتدا موقعیت بست میل پرده را بر روی دیوار مشخص نمایید.

a: فاصله از لبه پنجره در محور افق

b: فاصله از لبه پنجره / سقف در محور عمود (در عکس 5 از لبه پنجره و در عکس ۴ از لبه سقف)

فاصله لبه بالایی پرده در حالتی که در جداره پنجره قرار میگیرد (عکس شماره ۶) می بایست عرض میل پرده به اندازه عرض جداره و فاصله میل پرده تا سقف جداره ۳ سانتیمتر باشد

 

 

 

 

در رابطه با این که موقعیت لبه پایینی پرده شما کجا قرار گیرد تصمیم گیری کنید. توجه داشته باشید که قسمت تاج روی پانج ها در اندازه گیری محاسبه خواهند شد.

 

فاصله مناسب لبه پایینی پرده تا زمین ۱.۵ سانتی متر می باشد اما اگر در منطقه شما رطوبت هوا زیاد است، بهتر است این فاصله را به ۲.۵ سانتی متر افزایش دهید. زیرا رطوبت باعث افزایش طول پارچه می شود.(عکس شماره ۱۳)

فاصله مناسب لبه پایینی پرده تا لبه افقی زیر پنجره ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر است این فاصله باعث پوشیده شدن کامل لبه پایینی پنجره می شود. (عکس شماره ۱۴)

فاصله مناسب لبه پایینی پرده تا رادیاتور زیر پنجره ۲ سانتی متر می باشد. (عکس شماره ۱۵)

فاصله مناسب لبه پایینی پرده تا طاقچه پایینی پنجره می بایست به گونه ای باشد که تماس اندکی بین این دو ( حدود ۱ سانتی متر) ایجاد گردد. (عکس شماره ۱۶)

در رابطه با این که موقعیت میل پرده در داخل و یا خارج جداره پنجره قرار گیرد تصمیم گیری نمایید. نصب پرده در داخل جداره پنجره همیشه باعث از دست دادن بخشی از فضای پنجره خواهد شد اما نصب پرده در بیرون جداره به شما کمک میکند با کنار کشیدن کامل پرده حجم نور بیشتری را وارد فضای اتاق نمایید

 

whatsapp
phon-call