خرید حضوری

خرید حضوری

مشتریان عزیز از تبریز و حومه می توانند جهت خرید حضوری به آدرس نمایشگاه فرش امید به آدرس بازار تبریز زیرزمین پاساژ آسیا نمایشگاه فرش امید مراجعه کنند.

نمایشگاه فرش امید به جز جمعه ها و روزهای تعطیل رسمی همه روزه از ساعت 10 صبح تا 7 شب دایر میباشد.

whatsapp
phon-call